Угода з унiверситетом Тулона

Кафедра ε вiдповiдальною за Угоду мiж Київським Унiверситетом та Унiверситетом Тулона. Щороку 4-6 студентiв одночасно отримують дипломи бакалавра та мастерс М1, або магiстра та мастерс М2. Для цього до 2016 р. студенти направлялись на один семестр до Унiверситету Тулона, за
рахунок Унiверситету Тулона. З 2016 р. Угода отримала додаткове фiнансування вiд Посольства Францiї в Україıнi. Тепер студенти направляються на два семестри: один семестр за рахунок Посольства Францiї в Україıнi, iнший семестр – за рахунок Унiверситету Тулона.

Також аспіранка В. Волошина навчається у спільній аспірантурі.