• Збірник типових задач з математичного аналізу: функції однієї змінної: навч. посібник. Укладачі О.Н. Нестеренко, Т.О. Петрова, А.В. Чайковський. 2019. – 59 с. 
 • Збірник типових задач з математичного аналізу: функції однієї змінної. Частина 2. / Укладачі М.О. Назаренко, О. Н. Нестеренко, Т. О. Петрова, А. В. Чайковський. 2020. – 22 с. 
 • Інтегральне числення функцій однієї змінної: навч. посібник. Укладач О.О. Курченко. 2016. – 140 с. 
 • Завдання до практичних занять з теорії міри та інтеграла для студентів спеціальностей “математика” і “статистика” механіко-математичного факультету. Укладачі О.Ю. Константинов, О.Г. Кукуш, О.О. Курченко, О.Н. Нестеренко, Т.О. Петрова, В.М. Радченко, А.В. Чайковський. – 2017 
 • В.Б. Брайман, О.Г. Кукуш. Відкриті студентські олімпіади механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: 1995–2014.- ВПЦ “Київський університет”, 2015. 
 • С.В. Масюк, О.Г. Кукуш, С.В. Шкляр, М.І. Чепурний, І.А. Ліхтарьов, Моделі регресії з похибками вимірювання та їх застосування до оцінювання радіаційних ризиків. Київ, ДІА, 2015.- 288 с. 
 • Курченко О.О. Диференціальне числення функції однієї змінної: підручник. / О.О. Курченко. – К., 2014. – 238 с. 
 • Завдання до практичних занять з теорії міри та інтеграла для студентів спеціальностей “математика” і “статистика” механіко-математичного факультету. Укладачі О.Ю. Константинов, О.Г. Кукуш, О.О. Курченко, О.Н. Нестеренко, Т.О. Петрова, В.М. Радченко, А.В. Чайковський. – 2015 
 • О.Ю. Константінов, О.Н.Нестеренко, А.В.Чайковський. Навчальні завдання до практичних занять з функціонального аналізу.- К.: ВПЦ “Київський університет”, 2014.- 41 с. 
 • О.Н.Нестеренко. Елементи теорії наближень у задачах і прикладах.- К.: ВПЦ “Київський університет”, 2013.- 53 с. 
 • М.О.Денисьєвський, О.О.Курченко, В.Н.Нагорний, О.Н.Нестеренко, Т.О.Петрова, А.В.Чайковський
  Збірник задач з математичного аналізу. Частина I. Функції однієї змінної – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2005.- 257 с. 
 • В.М.Радченко. Теорія міри та інтеграла. Навчальний посiбник. 2018. 
 • Курченко О.О., Рабець К.В. Метричні простори у курсі математичного аналізу. – К., 2011. – 146 с. 
 • Збірник задач з математичного аналізу. Функції кількох змінних. М.О. Денисьєвський, А.В. Чайковський. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2012. – 176 с. 
 • Навчальнi завдання до практичних занять з математичного аналiзу для студентiв спеціальностей “Статистика” та “Математика”
  • першого семестру першого курсу механiко-математичного факультету 
  • другого семестру першого курсу механiко-математичного факультету  
  • першого семестру другого курсу механiко-математичного факультету, частина I 
  • першого семестру другого курсу механiко-математичного факультету, частина II 
  • другого семестру другого курсу механiко-математичного факультету 
 • Навчальнi завдання до практичних занять з математичного аналiзу для студентiв спеціальності “Механіка”
  • першого семестру першого курсу механiко-математичного факультету 
  • другого семестру першого курсу механiко-математичного факультету  
  • першого семестру другого курсу механiко-математичного факультету  
  • другого семестру другого курсу механiко-математичного факультету 
 • Навчальнi завдання до практичних занять з математичного аналiзу для студентiв спеціальностей “Комп’ютерна Механіка” та “Комп’ютерна математика”
  • першого семестру першого курсу механiко-математичного факультету 
  • першого семестру другого курсу механiко-математичного факультету 
 • Завдання до практичних занять з теорії міри та інтеграла для студентів спеціальностей “математика” і “статистика” механіко-математичного факультету.
  Укладачі А.Я. Дороговцев, С.Д. Івасишен, О.Ю. Константинов, О.Г. Кукуш, О.О. Курченко, О.Н. Нестеренко, Т.О. Петрова, А.В. Чайковський. – К.: ВПЦ “Київський унiверситет”, 2003, – 89 с. 
 • Збiрник задач з функцiонального аналiзу. Компактнi оператори. Iнтегральнi рiвняння. Узагальненi функцiї.
  Укладачі: О.Ю. Константінов, О.Г. Кукуш, Ю.С. Мішура, О.Н. Нестеренко, А.В. Чайковський. – К.: ВПЦ “Київський унiверситет”, 2005. – 126 с. 
 • Збірник задач з функціонального аналізу. Частина І.
  Укладачі: О.Ю. Константінов, Ю.С. Мішура, О.Н. Нестеренко, А.В. Чайковський. – К.: ВПЦ “Київський унiверситет”, 2004.-123с. 
 • Навчальні завдання до практичних занять з функціонального аналізу.
  Укладачі: М.Ф. Городній, О.Ю. Константінов, О.Н. Нестеренко, А.В. Чайковський. – К.: ВПЦ “Київський унiверситет”, 2006.-103с. 
 • Кубические одномерные сплайны в статистике: Методические рекомендации для студентов механико-математического факультета.
  Сост. А.Г. Кукуш. – К.: КГУ, 1991. – 60с. 
 • Кратні інтеграли. Лекції для студентів механіко-математичного факультету, IV семестр. І. О. Шевчук. 
 • Теорія наближень. Навчальний посібник. А.В. Примак, І.О. Шевчук. 
 • Навчальні завдання до практичних занять з математичного аналізу: задачі студентських олімпіад. Навчальний посібник. Д.Ю.Мітін. 2014. -64 с. 
 • INTRODUCTION TO APPROXIMATION THEORY STUDY GUIDE K. A. Kopotun, A. V. Prymak and I. O. Shevchuk
 • Константінов О.Ю., Функціональний аналіз. – К., 2021.
 • Збірник задач з функціонального аналізу В. Б. Брайман, О. Ю. Константiнов, О. Г. Кукуш, Ю. С. Мiшура, О. Н. Нестеренко, А. В. Чайковський
 • Числові та функціональні ряди. О.О. Курченко
 • Математичний аналіз. Конспект лекцій. М.О. Денисьєвський