Курченко Олександр Олексійович

/Курченко Олександр Олексійович

Курченко Олександр Олексійович

Професор кафедри математичного аналізу, доцент, доктор фізико-математичних наук

 

Scopus Author ID: 25030417400

ORCID ID: 0000-0002-0417-5970

Контакти:

Механіко-математичний факультет, к. 40

Телефон: +38 044 521-33-67

E-mail: oleksandrkurchenko@knu.ua

Загальна інформація

У 1974 році закінчив механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка

У 1978 році у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистив дисертацію

На здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

У 1992 році отримав звання доцента

У 2006 році у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистив дисертацію

На здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук

Працював у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на посадах асистента (1976 – 1985), доцента (1985 – 2007), професора (з 2007 і до тепер)

Викладацька робота

Читає нормативні курси: математичний аналіз: функції однієї змінної, математичний аналіз: функції багатьох змінних; вибірковий курс: наближені розв’язки операторних рівнянь

Наукова діяльність

Основні напрями наукової діяльності: граничні теореми для випадкових процесів і полів, оцінювання параметрів випадкових процесів і полів

Під науковим керівництвом захистився один кандидат фізико-математичних наук

Основні публікації

  1. Baxter type theorems for generalized random Gaussian process. – Theory of Stochastic Processes, Vol.21 (37) no 1, 2016. P. 45 – 52 (У співавторстві з Краснитським С.М.)
  2. Оцінювання параметра Хюрста дробового броунівського руху в моделі реальних спостережень. – Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. 2 (38), 2017. С. 65 – 74. (У співавторстві з  Аюбовою Н.С.)
  3. On the Definition of an Elementary Event in Probability Theory. – Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, V(13), issue 121, 2017. P. 47 – 50. (У співавторстві з  Краснитським С.М)
  4. On Baxter type theorems for generalized random Gaussian fields. – In Sylvestrov S., Malyarenko A., Rancic M. (eds). – Stochastic Processes and Applications, chapter 4, 91 – 102, Springer Proceeding in Mathematics and Statistics. Vol 271, Springer, Cham., 2018. (У співавторстві з Краснитським С.М.)
  5. Limit theorems of Baxter type for generalized random Gaussian processes with independent values. – In Sylvestrov S., Malyarenko A., Rancic M., Ying Ni (eds). – Stochastic Processes, Statistical Methods and Engineering Mathematics, chapter 10, 197 – 210. – Springer Proceeding in Mathematics and Statistics. Vol 408, Springer, 2022. (У співавторстві з Краснитським С.М., Синявською О.О.)
  6. Теореми Леві-Бакстера для випадкових полів та їх застосування. Монографія. – Ужгород. «Шарк», 2018. – 228 с. (У співавторстві з Козаченком Ю.В., Синявською О.О.)
  7. Чотири теореми для диференційовних функцій кількох змінних. – Науковий Вісник Ужгородського університету, серія «Математика і інформатика», том 42, №1, с. 36 – 45 (У співавторстві з Синявською О.О.)

Кафедра математичного аналізу ММФ КНУ