Петрова Тамара Олександрівна

/Петрова Тамара Олександрівна

Петрова Тамара Олександрівна

Доцент кафедри, доцент, кандидат фізико-математичних наук

 

Scopus Author ID: 8964862300

 

ORCID iD: 0000-0002-5293-9701

 

Google Scholar – https://scholar.google.com/citations?user=HsiXs1wAAAAJ&hl=ua

 

Контакти

Механіко-математичний факультет, кімната 39

Тел.: +380 44 521 3367

E-mail: tamarapetrova2703@gmail.com

 

Загальна інформація

У 1986 році закінчила механіко-математичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка

 

У 1990 році в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук.

 

У 2007 році присвоєне вчене звання доцента.

 

Працювала у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на посадах асистента (1991-2003), доцента (з 2003 і дотепер).

 

Викладацька робота

Читає нормативні курси: Математичний аналіз. Функції однієї змінної, Математичний аналіз. Функції багатьох змінних, Функціональний аналіз, Теорія міри та інтеграла.

 

Наукова діяльність

Основні напрямки наукової діяльності: теорія наближення функцій.

 

Основні публікації:

 

  1. Про поточкові інтерполяційні оцінки монотонного наближення функцій, що мають дробову похідну довільного порядку r> 2, Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка,2017
  2. Контрприклад у iнтерполяцiйному опуклому наближеннi, Працi Iнституту математики НАН України. Математика та її застосування, 2005
  3. Про поточковi iнтерполяцiйнi оцiнки монотонного набли-ження функцiй, що мають дробову похiдну, Вiсник Київського унiверситету. Математика. Механiка, 7-8, 2002
  4. Узагальнення поточкових інтерполяційних оцінок опуклого наближення функцій, що мають дробову похідну, Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки,61-69, 2019 у співавторстві з Петрова І.Л.
  5. Узагальнення негативних результатів для інтерполяційного опуклого наближення функцій, що мають дробову похідну в просторі Соболєва, Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки, 98-106, 2022 у співавторстві з Петрова І.Л.
  6. Про поточкові інтерполяційні оцінки опуклого наближення функцій, що мають дробову похідну довільного порядку r Є (3, 4),Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка ,2017
  7. Контрприклад для монотонного наближення функцій, що мають дробову похідну, НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ, 84, 2013 у співавторстві з Островська О.В.
  8. Про одну задачу для комонотонного наближення, Український математичний журнал, 2005 у співавторстві з Нестеренко О.Н.
  9. Один контрприклад для наближення функцiй, що мають дробову похiдну, Вiсник Київського унiверситету. Фiзико-математичнi науки.—2006 4, 113-118
  10. Узагальнення негативних результатів для інтерполяційного монотонного наближення функцій, що мають дробову похідну в просторі Соболєва з індексом r ∈ (2, 3), Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика» – Том 42 №1 -2023, у співавторстві з Петрова І.Л.